CV


Roland Hiemstra (1966) werd geboren in Leeuwarden. Roland groeide op in Leeuwarden en Ferwert (Fr) en ging naar de
middelbare school in Leeuwarden. Hij vervulde zijn dienstplicht bij het Korps Mariniers.

Roland HiemstraStudies
Roland studeerde Informatiedienstverlening –en Management aan de Hanzehogeschool te Groningen. Zijn afstudeerspecialisatie was kennismanagement.

Vervolgens studeerde hij Informatiemanagement aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) en behaalde zijn mastertitel met de afronding van
zijn onderzoeksthesis: “Optimizing information with the proper use of pull and push technology”.

Van 2009 t/m 2011 studeerde Roland Bestuurs- en organisatiewetenschappen aan de Universiteit Utrecht en ontving hij op 10 juni 2011 zijn bul (MA). Ter afronding van zijn studie verrichte hij onderzoek naar de betekenis van New Public Management-instrumenten voor de publieke bedrijfsmanager bij de Gemeente Groningen.

Cursussen & trainingen
Naast het volgen van twee (hoofd)opleidingen volgde Roland verschillende cursussen en trainingen op het gebied van informatiemanagement, communicatie en leidinggeven. 
In april 2008 heeft hij 'Management van Professionele Dienstverlening'
aan Nyenrode Business Universiteit afgerond.  

Werkgevers

Van 1991 tot en met 2002 werkte hij in diverse functies op het gebied van informatievoorziening en (AV)communicatie(systemen) bij de N.V. Nederlandse Gasunie.
In 2002 maakte hij de overstap naar Regiopolitie Groningen. Eerst in de functie van projectmanager en vervolgens als Hoofd Bureau Digitale Media.

Daarna werkte hij als (interim) informatie- en innovatiemanager bij Yacht. Zijn opdrachten bevonden zich voornamelijk in de publieke sector
op het snijvlak van informatiemanagement, communicatie en communicatiesystemen.
Van 2009 t/m augustus 2014 werkte Roland als Hoofd Informatiemanagement bij de GGD, Brandweer en Crisesmanagement
en als Hoofd Informatiemanagement van het Domein Leefomgeving & Ruimte van de Gemeente Groningen

Tegenwoordig is Roland als directeur verantwoordelijk voor IT Academy Noord-Nederland. Daarnaast is hij als gastdocent verbonden aan het Instituut Communicatie en Media van de Hanzehogeschool in Groningen.

Onderwijs en werkveld

Door het combineren van twee functies verbindt hij dagelijks theorie aan de praktijk. Theoretische kaders en modellen gebruikt hij in zijn huidige
functie bij de IT Academy. Studenten krijgen van Roland interessante praktijkcasuïstieken aangereikt.

Een typering
Roland wordt door anderen getypeerd als communicatief, krachtig, evenwichtig, inspirerend en betrouwbaar.
Betrokken
Roland vervult verschillende nevenactiviteiten. Hij is lid van de brede adviesraad van de Hanzehogeschool, is extern deskundige
bij examengesprekken voor 4e jaars studenten van het Instituut Communicatie, Media & IT aan de Hanzehogeschool.