Roland


IT Academy Noord-Nederland & Hanzehogeschool
Roland is als directeur verantwoordelijk voor IT Academy Noord-Nederland. Dit is een samenwerkingsverband van o.a. Hanzehogeschool en de Rijksuniversiteit Groningen. Hiervoor werkte hij als Hoofd ICT/Informatiemanagement van het Domein Leefomgeving & Ruimte en als Hoofd ICT/Informatiemanagement bij de GGD, Brandweer en Crisesmanagement bij de Gemeente Groningen. Daarnaast is hij als docent verbonden aan het Instituut Communicatie, Media & IT van de Hanzehogeschool in Groningen.
Klik hier voor Linkedin profiel

Opleidingen
Roland studeerde Informatiedienstverlening –en Management aan de Hanzehogeschool te Groningen. Zijn afstudeerspecialisatie was kennismanagement.

Vervolgens studeerde hij Informatiemanagement aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) en behaalde zijn mastertitel met de afronding van zijn onderzoeksthesis: “Optimizing information with the proper use of pull and push technology”.

In 2008 heeft Roland ‘Management van professionele dienstverlening’ aan Nyenrode Business Universiteit afgerond.

Van 2009 t/m 2011 studeerde Roland Bestuurs- en organisatiewetenschappen aan de Universiteit Utrecht en ontving hij op 10 juni 2011 zijn bul (MA). Ter afronding van zijn studie verrichte hij onderzoek naar de betekenis van New Public Management-instrumenten voor de publieke bedrijfsmanager bij de Gemeente Groningen.

Onderwijs en werkveld
Door het combineren van twee functies verbindt hij dagelijks theorie aan de praktijk. Theoretische kaders en modellen gebruikt hij in zijn huidige functie bij de IT Academy en studenten krijgen van Roland interessante praktijkcasussen aangereikt.

Een leven lang leren
Roland typeert zichzelf als een laatbloeier die steeds opnieuw de rijkdom van het leren in al z’n facetten ontdekt. Niet alleen als individu maar ook samen met anderen doormiddel van ‘Learning by sharing’, een werkwijze en leerervaring die hij bij Prof. Dr. Ir. Rik Maes (UvA) heeft omarmd en overgenomen.