Roland


Hanzehogeschool Groningen
Roland is als programmadirecteur bij de Hanzehogeschool verantwoordelijk voor de innovatiewerkplaats Digital Society Hub (digitalisering). De Digital Society Hub (DSH) is een inspirerende omgeving, een broedplaats, waar creatieve en kundige mensen uit het onderwijs en onderzoek samen met het bedrijfsleven kansen/oplossingen bedenken en uitproberen. Digital Society Hub.

IT Academy Noord-Nederland
Hiervoor werkte Roland als directeur en kwartiermaker voor de nieuwe IT Academy Noord-Nederland. Dit is een samenwerkingsverband van o.a. Hanzehogeschool en de Rijksuniversiteit Groningen. IT Academy Noord-Nederland.

Gemeente Groningen
Hiervoor werkte hij als Hoofd ICT/Informatiemanagement van het Domein Leefomgeving & Ruimte en als Hoofd ICT/Informatiemanagement bij de GGD, Brandweer en Crisesmanagement bij de Gemeente Groningen. Daarnaast is hij als docent verbonden aan het Instituut Communicatie, Media & IT van de Hanzehogeschool in Groningen.

Yacht
Hiervoor werkte Roland als interim (innovatie)manager bij Yacht. Zijn opdrachten bevonden zich voornamelijk in de publieke sector op het snijvlak van informatiemanagement, communicatie en communicatiesystemen.
Daarnaast is hij als docent verbonden aan het Instituut Communicatie, Media & IT van de Hanzehogeschool in Groningen.

Politie
Hiervoor werkte Roland in de functie van projectmanager voor digitale opsporing en handhaving en vervolgens als Hoofd Bureau Digitale Media.

N.V. Nederlandse Gasunie
Van 1991 tot en met 2002 werkte Roland in diverse functies op het gebied van informatievoorziening en interne- en externe communicatie bij de N.V. Nederlandse Gasunie.

Opleidingen
Roland studeerde Informatiedienstverlening –en Management aan de Hanzehogeschool te Groningen. Zijn afstudeerspecialisatie was kennismanagement.

Vervolgens studeerde hij Informatiemanagement aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) en behaalde zijn mastertitel met de afronding van zijn onderzoeksthesis: “Optimizing information with the proper use of pull and push technology”.

In 2008 heeft Roland ‘Management van professionele dienstverlening’ aan Nyenrode Business Universiteit afgerond.

Van 2009 t/m 2011 studeerde Roland Bestuurs- en organisatiewetenschappen aan de Universiteit Utrecht en ontving hij op 10 juni 2011 zijn bul (MA). Ter afronding van zijn studie verrichte hij onderzoek naar de betekenis van New Public Management-instrumenten voor de publieke bedrijfsmanager bij de Gemeente Groningen.

Onderwijs en werkveld
Door het combineren van twee functies verbindt hij dagelijks theorie aan de praktijk.
Daarnaast is hij als docent verbonden aan het Instituut Communicatie, Media & IT van de Hanzehogeschool in Groningen. Theoretische kaders en modellen gebruikt hij in zijn huidige functie als programmadirecteur bij de Hanzehogeschool en studenten, docent/onderzoekers krijgen van Roland interessante praktijkcasussen aangereikt.